registratur

John Arthur Lange


Retur


XIII.       INDIVIDUELLE SAMLINGER VEDR. PERSONALHISTORIE

 

LANGE, John A. (1861-1951), grosserer, genealog (27 pk. + 53 ks.)

Personalhistoriske samlinger.

Nærmere redegørelse i reg. 178 på læsesalen. - Fra samleren 1943

(se tillige privatarkiv nr. 2865)

 

I.     Slægter og enkelte personer af navnet Lange.

       A.    Stamtavler

            1.    Den ældst kendte slægt Lange

                    a.    Hans Rasmussen Lange  (1685-92),forpagter på Egedegård

                    b.    Matthiis Hansen Lange (1685-1739), forpagter på Vemmetofte

                    c.    Niels Matthiisen Lange(1727-1802), forpagter på Vemmetofte

                    d.    Matthias Nielsen Lange(1754-91),  forpagter på Juellund

                    e.    Hans Peter Lange (1787-1856),tømmerhandler i København

                    f.     Carl Wilhelm Lange  (1820-75), translatør

                    g.    John Arthur Lange  (1861-1951), grosserer

                            Vedlagt oplysninger om hans afstamning fra slægterne Koefoed,

                            Gagge og Sode.

                    h.    Rasmus Hansen Lange (1680-1738),forpagter på Lindholm

                    i.     Christen Rasmussen Lange (1722-75), forpagter

                    j.     Christian Ludvig Lange (1724-71), forpagter

                    k.    Hans Christian Lange (1767-1859), hørkræmmer

                    l.     Sengeløse-slægten

                    m.   Gammelkjøgegård-slægten

             2.    Christen Michelsen Lange (ca. 1663-1730), brygger i København

             3.    a. Roskilde og Frederikssunds-linierne

             3.    b. Norsk linie

             4.    Rødkilde-slægten

             5.    Christianshavns-slægten (Poul Rasmussen Lange)

             6.    Slægten fra Lang eller Langø på Fyn

             7.    Præsteslægten fra Randers

             8.    Den københavnske smedeslægt

             9.    Lars Lange

           10.    Bygmester Johan Philip de Lange

           11.    Strandegaardsslægten (Peder P. Lange)

           12.    Rektorslægten fra Ribe

           13.    Tapdrupslægten fra Jylland

           14.    Kaminfejerslægten fra Vallø

           15.    Skræddermester i København Rasmus Lange

           16.    Kgl. skuespiller Christen Petersen Lange

           17.    Haagen Lange (garder til hest)

           18.    Rytterkorporal Liberius L. og skomagermester Hans Caspar Lange

           19.    Officerslægten Johan Caspar Lange

           20.    Malermester Niels Sørensen Lange

           21.    Christopher Lange af Vordingborg

           22.    Herretjener Thorsten Pedersen Langeland og grosserer Johannes

                    Andreas Lange

           23.    Kirurgslægten

           24.    Rudkøbingslægten

           25.    Skomagermester Bendt Poulsen Lange

           26.    Slægten Stochter, kaldet Lange

           27.    Bødkermester Anders Thomsen Lange

           28.    Kordegn i Sønderborg Nicolai Lange (grosserer Michael Christian Lange)

           29.    Urtegårdsmand i Slagelse Johan Christian Lange

           30.    Murermester i Næstved Jørgen Lange

           31.    Tjener Peder Philipsen Lange

           32.    Byfoged i Helsingør Rasmus Lange og landsdommer Willum Lange

           33.    Prokurator William Allan Lange

           34.    Lærer Jens Lange

           35.    Teglbrænder Frederik Ernst Wilhelm Lange

           36.    Rytter Claus Lange

           37.    Sergent Johan Jacob Lange

           38.    Oberst Jochum Henrich Lange

           39.    Niels Jespersen Lange

           40.    Handskemager i Stubbekøbing Philip Lange

           41.    Præst på Christiansø Niels Lange

           42.    Smedemester i Skælskør Henning Jørgen Lange

           43.    Sukkerhussvend Lars Henrichsen Lange

           44.    Se slægt. nr. 12

           45.    Se slægt nr. 64

           46.    Dagvagt Peder Pedersen Lange

Retur

           47.    Snedkersvend, værtshusholder Jens Hansen Langermann,

                    kaldet Lange

           48.    Hyrekusk Andreas Hansen Lange

           49.    Snedkermester Hans Jacobsen Lange

           50.    Ørbæklundeslægten

           51.    Hans Rasmussen Lange  (skifte 1771)

           52.    Urtekræmmer Johan Friderich Lange

           53.    Arbejdsmand Jasper Christian Lange

           54.    Skræddermester Johan Christopher Lange

           55.    Værtshusholder Johannes Samuel Gottlob Lange

           56.    Slægten fra Kiel

           57.    Købmand i Hamburg Heinrich Lange

           58.    Horsdorfslægten

           59.    Skræddermester Frantz Anton Lange

           60.    Skræddermester Ernst Friederich Carl Lange

           61.    Skræddermester Franz Joachim Heinrich Lange

           62.    Kurvemagermester Wilhelm Lange

           63.    Skolelærer i Reersø Peder Christian Lange

           64.    Hattemagerslægten fra Svendborg (Fåborg)

           65.    Bagermester Ernst Ludvig Wilhelm Lange

           66.    Arbejdsmand i Ratzeburg Christian Friedrich Lange

           67.    Sognedegn og skolelærer i Grundfør Daniel Christiansen Lange

           68.    Skrædder i Mariager Morten Pedersen Lange

           68B. Birkefoged Jørgen Andreasen Lange

           69.    Bagersvend Caspar Henrich Lange

           70.    Strømpevæver Johan Diderich Lange

           71.    Væver Henrich Lange

           72.    Mestersvend Henrich Lange

           73.    Detailhandler Wilhelm Lange

           74.    Malermester i Bergen Georg Lange

           75.    Sadelmagermester i Nakskov Friderich Lange

           76.    Husar og accisemand i Hillerød Andreas Lange

           77.    Smedesvend, musiker i Hillerød Johan Christian Lange

           78.    Brændevinsbrænder Jens Berthelsen Lange

           79.    Kobbersmedemester Niels Theodor Lange

           80.    Murermester i Ubberud (Fyn) Henrich Henrichsen Lange

           81.    Kommandersergeant Johann August Lange

           82.    Tøjmagersvend Christian Lange

           83.    Sergeant, skomager Mads Larsen Lange

           84.    Kommandersergeant Johan Hendrich Lange

           85.    Sadelmagermester i Nakskov Hans Rasmussen

           86.    Skomagermester Nicolay Hansen Lange

           87.    Fourniturehandler Paul Danielsen Lange

           88.    Skomagersvend Axel Lange

           89.    Bomuldsvæver i Odense Nicolaus Matthias Lange

           90.    Michel Rasmussen Lange (Krumstrupslægten)

           91.    Se slægt nr. 24

           92.    Barber Johan Christian, kaldet August Wilhelm Lange

Retur

           93.    Told- og konsumtionsbetjent Daniel Frederik Lange

           94.    Bagermester i Kerteminde Hans Christopher Lange

           95.    Sognedegn i Rimsø Michel Lange

           96.    Spækhøker Peder Svendsen Lange

           97.    Holmens matros Jens Olsen Lange

           98.    Skræddermester Erich Andersen Lange

           99.    Slægten fra Møn

         100.    Murermester i Svendborg Jens Christensen Lang

         101.    Tømrermester i Hillerød Detlof Lange

         102.    Vagtmester Christian Christensen Lange

         103.    Købmand i Randers Christian Carl Lange

         104.    Kleinsmedesvend Johann Friederich Theodor Lange

         105.    Toldforvalter i Bredsted Carl Friederich Lange

         106.    Skræddermester Christopher Helmuth Lange

         107.    Toldforvalter Claus Friedrich Lange

         108.    Prokurist i Flensborg Paul Jensen Lange

         109.    Kommandørkaptajn Søren Hansson Langøe, kaldet Lange

         110.    Restauratør i Rønne Conrad Christian Friedrich Lange

         111.    Jacob Lange

         112.    Skipper i Skælskør Christen Jensen Langeland

         113.    Se under slægt nr. 72

         114.    Birkedommer Ancher Jensson Lange

         115.    Gotland-Langerne

         116.    Niels Lange fra Brylle (Fyn)

         117     Slægten fra Langæble (Fyn)

         118.    Slægten Lang fra Bevtoft og Gram (Sønderjylland)

         119.    Slægten Lang på Lolland

         120.    Herredsfoged i Brøns Matthias Lange

         121.    Hans (Lange) fra Langeland

         122.    Carl Lange Hansen fra Langeland

         123.    Marius Carl Jensen Lange (slægt fra 1905)

         124.    Styrmand, skipper Friederich Lang

         125.    Fabrikant af kurvemøbler Franz Johann Joseph Lange

         126.    Skovrider Hans Severin Lange

         127.    Jochum, kaldet Jacob Lange i Helsingør

         128.    Thomas Thomsen Lang på Als

         129.    Glarmester Carl Alex Johannes Friedrich Lange

         130.    Brolægger i Hjorring Jens Jensen Lange

         131.    Skrædder Albert Emil Michael Lange

         132.    Sadelmager og husmand i Vrensted Lauritz Peter Lange

         133.    Musiker i Odense Ludvig Heinrich Lange og slagter i Odense

                    Carl Christian Lange

         134.    Skomagermester i Sæby Matthias Heinrich Lange

         135.    Niels Lange (må have levet 1765)

         136.    Grosserer Emil Theodor Adolf Lange

         137.    Sergeant Johann Georg Lange

         138.    Bagermester, klokker og bedemand i Grenå Niels Pedersen Lange

                    Adelsslægten Lange

 

       B.    Bilag

               Flere bilag ved stamtavlerne i gruppe A. Heri bilag til stamtavle nr. 1-4, 6-8,

               11-15, 17-24, 26-27, 30, 33-35, 37, 30-40, 46-47, 50, 62-64, 72, 75-76, 80, 85

               og varia (heri svenske og norske slægter Lange).

 

       C.     Udskrifter (med kildehenvisninger) vedr. stamtavler (se I.A.)

 

       D.     Navneregistre vedr. stamtavler (se I.A.)

 

       E.     Vejviser. Kartotek over nulevende Langer med henvisning til den stamtavle eller

                samling, hvor den pågældende findes.

 

II.    Forskellige slægter.

 

       A.     Stamtavler med bilag til følgende slægter: d'Andrade, Bentsen,

                Borchsenius, Brockmeyer, Duzaine-Hansen, Elmgren, Frederiksen

                (Niels Peter, bryggeriejer i Horsens), Hallager, Hector, Kehlet,

                Kirkegaard, Koefoed (fra Nykøbing F.), Lundbeck, Olsen (Peder,

                tømrer og bygmester i Kobenhavn, d. 1891), Moslund, Riber (Egon

                og Margrethe Dantzer),  Sachmann,  Schack (Gregers,  rytter, 1686),

                Stibolt,  Wegener,  Vett og  Willer.

 

       B.     Udskrifter.

                Heri materiale vedr. d’Andrade (herunder Løwert. Bischoff, Borchsenius,

                Brockmeyer, Fel(d)borg, Fossum, Fredriksen, Gregersen

                (Niels Smerup, d. 1747),  Gyldendahl,  Hallager,  Hector,  Kehlet

                (også Schandorff), Koefoed (fra Nykøbing F., Tappernøje og spredte),

                Lang, Lêgene (i Danmark), Lundbeck (Lundbæk), Meltzer, Nobel,

                Noll (Nold), Olsen (Peder, d. 1891), Riber, Sachmann, Salling, Schack

                (herunder Schacke og Schacht), Spreckelsen, Stibolt, Strelow, Thomsen

                (fra Skodborg)  Wegener, Wello, Vett (Vette) og Willer.

 

       C.     Navneregistre over indgiftede.

                Ordnet efter slægter. Heri d'Andrade, Bischoff, Brochmeyer, Duzaine-

                Hansen, Feldborg, Fossum, Frederiksen, Hallager, Hector, Kehlet, Koefoed,

                Lang, Lundbeck, Olsen (Peter), Riber, Sachmann, Salling, Schack, Schyberg,

                Spreckelsen og Willer.

 

III.    Genealogisk korrespondance.

        Heri korrespondance med arkiver, biblioteker, præster, andre genealoger m.v.

 

Tillæg: Udskrifter ikke indført i stamtavlerne.

Retur